5 lipca 2022

Zespół Szkół nr 2 we Wrocławiu Samochodową Szkołą Roku 2022.

W maju 2022 roku, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki odbyła się XXIII edycja ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej, zorganizowana przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, redakcję czasopisma Auto Moto Serwis oraz firmę Robert Bosch. Wydarzenie to jest najważniejszym ogólnopolskim, wieloetapowym konkursem przedmiotowym szkół średnich w branży motoryzacyjnej. Do finału Olimpiady zakwalifikowało się 13 uczniów z całej Polski, w tym trzech reprezentujących Zespół Szkół nr 2 we Wrocławiu.

Etap finałowy Olimpiady (praktyczny) przeprowadzono 21 maja 2022 roku w Warszawie, w siedzibie firmy Robert Bosch. Finaliści mieli do wykonania  zadania polegające na prawidłowym zdiagnozowaniu szeregu usterek w silnikach i podzespołach samochodów osobowych. Zwycięzcą etapu praktycznego  oraz zdobywcą największej ilości punktów w klasyfikacji ogólnej Olimpiady został uczeń Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajął także  uczeń wrocławskiej ZS nr 2.

Indywidualne osiągnięcia uczniów przełożyły się na końcowy sukces „wrocławskiej samochodówki”, która zdobyła tytuł Samochodowej Szkoły Roku 2022.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.