24 października 2019

Zaproszenie na wystawę literatury migracyjnej.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu zachęca do odwiedzenia wystawy literatury migracyjnej dla dzieci i młodzieży „Przyjazd-Ankommen“.

Wystawa prezentowana jest w Bibliotece Instytutu Filologii Germańskiej UWr (pl. BISKUPA NANKIERA 15b, WROCŁAW).

Osoby/ Grupy zainteresowane wystawą proszone są o wcześniejszy kontakt z panią Martyną Halek z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu: martyna.halek@haus.pl

Niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja dnia i godziny zwiedzenia wystawy.

Wystawa „Ankommen” skład się z ok. 65 niemieckojęzycznych książek dla dzieci i młodzieży, plakatów z informacjami o fenomenie uchodźstwa na całym świecie, wystawy fotograficznej Amnesty International oraz interaktywnych stacji dydaktycznych. Przewodnikiem dla zwiedzających jest aplikacja, która zawiera obok szczegółowych informacji i pytań również materiały multimedialne, jak np. klipy muzyczne zespołów niemieckich.

Cele projektu:

przedstawienie literatury niemieckojęzycznej dla dzieci i młodzieży, w których temat uchodźstwa odgrywa wiodącą rolę, prezentacja aktualnych informacji dot. uchodźstwa na całym świecie poprzez multimedialne i interaktywne treści, wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Grupa docelowa:

Uczniowie od 13 roku życia; studenci; osoby uczące się języka niemieckiego i nauczyciele języka niemieckiego; wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.

Wymagana znajomość języka niemieckiego: poziom B1.

Wymagania techniczne:

osoby odwiedzające wystawę muszą posiadać własny smartfon, aby wgrać bezpłatną aplikację, dobre połączenie Wi-Fi.

 

Idź do góry