7 marca 2017

Zaproszenie na seminarium „Erasmus+ ”Kształcenie i szkolenia zawodowe”, Edukacja szkolna oraz Młodzież w 2017 roku

erasmus

Spotkanie odbędzie się 10 marca 2017 w godzinach od 8:30 do 13.00 w siedzibie ZESPOŁU SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH we Wrocławiu ul. Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wrocław

Cel

Celem spotkania jest omówienie najważniejszych elementów programu Erasmus+, przedstawienie aktualnej charakterystyki akcji w ramach sektora „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, „Edukacja szkolna” i „Młodzież”, przekazanie wskazówek jak z sukcesem wnioskować  w 2017 roku oraz podczas dyskusji podzielenie się doświadczeniami.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników (bez zwrotu kosztów przejazdu).

Więcej informacji:

Erasmus+ Komunikat

Idź do góry