27 kwietnia 2018

Zaproszenie na Konferencję Regionalną Programu Erasmus +

KR post walbrzych

14 maja 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się Konferencja Regionalna Programu Erasmus +, organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, przeznaczona dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Przedsięwzięcie jest objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Podczas spotkania zostaną poruszone tematy dotyczące  m.in. rozwijania kreatywności poprzez projekty edukacyjne, wolontariatu, współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym, budowania programów staży i praktyk zawodowych. Ponadto uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z projektem Mobilne Centrum Edukacyjne, w ramach którego  zaprezentowany zostanie projekt Centrum Nauki Kopernik, powstały na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej i finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,  pod nazwą Modułowe Pracownie Przyrodnicze.

Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu. Szczegóły na stronie internetowej konferencji (poniżej link).

http://www.frse.org.pl/regionalne-konferencje-programu-erasmus-razem-zmieniajmy-edukacje-w-polsce-2/

program konferencji Erasmus

Idź do góry