14 lutego 2017

Zaproszenie na konferencję poświęconą egzaminom wstępnym na ASP w Katowicach

Prodziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zaprasza nauczycieli zajmujących się edukacją artystyczną w szkołach ponadgimnazjalnych oraz pedagogów prowadzących kursy przygotowawcze na ASP, na konferencję, połączoną z panelem dyskusyjnym. Spotkanie, które odbędzie się 24 lutego 2017 r. o godz. 10.30, w budynku ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, poświęcone będzie zagadnieniom związanym ze specyfiką egzaminów na poszczególne kierunki uczelni artystycznych. W konferencji wezmą udział doświadczeni wykładowcy ASP w Katowicach i członkowie komisji rekrutacyjnych w ubiegłych latach. Zachęcamy do udziału w konferencji po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa (do 16 lutego 2017 r.), telefonicznie (601771025) lub drogą elektroniczną (promocja@asp.katowice.pl)

Idź do góry