11 października 2017

Zaproszenie do udziału. „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe” – Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

2 października 2017 r. rozpoczął się nabór dla projektów regularnych w ramach I osi – „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe” Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego przeznaczone do dyspozycji wnioskodawców tych naborów to kwota 7 mln EUR.

Zachęcamy do składania wniosków do 30 listopada 2017 r. do godz. 16:15.

Dofinansowaniu podlegają projekty na rzecz ochrony przyrody, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Preferowane będą projekty, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej liczby wskaźników programowych będzie korzystniejsza, a ich czas wdrażania nie będzie dłuższy niż 24 miesiące.

Szczegółowe warunki naborów oraz pomocne dokumenty i link do generatora wniosków są na stronie internetowej programu: www.plsn.eu, w zakładce „Ogłoszenia o naborze”.

 

Więcej informacji:

Katarzyna Patrzałek

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Kooperationsprogramm  INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020

 

Wspólny Sekretariat / Gemeinsames Sekretariat

Centrum Projektów Europejskich / Zentrum für Europäische Projekte

Św. Mikołaja 81

50-126 Wrocław

tel. +48 71 758 0937

fax. +48 71 758 0916

katarzyna.patrzalek@plsn.eu

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

www.plsn.eu

Idź do góry