1 października 2019

Zaproszenie do udziału w XIII edycji konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores

Konkurs tłumaczeniowy Juvenes Translatores skierowany jest do 17-letnich uczniów szkół średnich. W tym roku po raz pierwszy konkurs zostanie przeprowadzony w trybie online w tym samym czasie – 21 listopada 2019 r. – we wszystkich krajach. Celem konkursu jest promocja nauki języków oraz inspirowanie uzdolnionej językowo młodzieży. Jego organizatorem jest Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej.

W konkursie bierze udział ponad 3 000 uczniów ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Uczestnicy mają za zadanie przetłumaczyć jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych UE na dowolny inny język UE. Ich prace są następnie sprawdzane przez zawodowych tłumaczy Komisji Europejskiej. Laureaci (po jednym z każdego kraju UE) wraz z rodzicami i nauczycielami są zapraszani do Brukseli wiosną następnego roku na uroczystość rozdania nagród w siedzibie Komisji Europejskiej.

Aby wziąć udział w konkursie szkoły muszą zarejestrować się na stronie internetowej Juvenes Translatores między 2 września a 20 października 2019 r. Szkoły wybierane są losowo; liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju zależy od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim, dlatego z Polski w konkursie może uczestniczyć 51 szkół.

 

Więcej informacji:

 

https://ec.europa.eu/poland/news/180831_juvenes_pl

Idź do góry