17 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie,

Fundacji im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie zaprasza do udziału w XII edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutu Pamięci Narodowej i 15 Kuratorów Oświaty.

Celem konkursu jest między innymi:

 1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2023).
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
 3. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 4. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

Konkurs ma charakter indywidulany. Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

 1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
 2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (tylko 2 możliwe formy: film lub reportaż fotograficzny. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła).
 3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat).

Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

 1. uczniowie szkół podstawowych klasy 1-6;
 2. uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8;
 3. uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: https://konkurswykleci.pl/zgloszenia

Termin nadsyłania prac – 31 marca 2023 r.

Ogłoszenie wyników – 30 kwietnia 2023 r.

Wszelkie informacje o konkursie (cele konkursu i jego regulamin) znajdują się na stronie internetowej https://www.fkw.edu.pl/xii-ogolnopolski-konkurs-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni-2023-r/

Kontakt w sprawach organizacyjnych: 730-363-355, e-mail: fundacja.fkw@gmail.com

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Złącznik:

 1. Regulamin-XII-edycji-Konkursu-o-ZW-2023
 2. Plakat
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.