7 grudnia 2017

Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu bezpiecznego postępowania z azbestem.

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie, pn. “Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół kształcących w zawodach związanych z budownictwem”. Projekt ten jest realizowany we współpracy z 50 szkołami z terenu całej Polski w ramach “Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Zasadniczym celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z możliwie najszerszą wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, tak bardzo popularnych niegdyś materiałów budowlanych. W ramach projektu oprócz szkoleń stacjonarnych, stworzono także asynchroniczne 45 minutowe szkolenie e-learningowe – AZBEST NA BUDOWIE dostępne na stronie:  https://azbestnabudowie.gig.eu/ w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką usuwania azbestu.

Więcej informacji:

Aleksandra Tochowicz

tel. 32 259-26-04

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa

Zespół Edukacji i Szkoleń

Aleja Korfantego 79a
40-166 Katowice

Idź do góry