16 września 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do udziału w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych w wieku od 14 do 18 lat.

Celem projektu jest wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów realizowane poprzez odpowiednio dobrane działania w ramach międzynarodowej współpracy i nauki.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2020 r. o godz. 23.59.

Więcej informacji:

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2020-nabor-3/

 

Agnieszka Wielgomas

Koordynator PO WER Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

ul. Aleje Jerozolimskie 142 A,   02-305 Warszawa

tel.:   22 46 31 215

kom.: 728 455 327

fax.:  22 46 31 021

agnieszka.wielgomas@frse.org.pl

powerse@frse.org.pl

www.frse.org.pl

www.erasmusplus.org.pl

Idź do góry