12 listopada 2019

Zaproszenie do udziału w projekcie DOLNOŚLASKA#KOMÓRKOMANIA

1

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

 Zapraszam do udziału w III edycji projektu informacyjno – edukacyjnego DOLNOŚLĄSKA#KOMÓRKOMANIA

połączonego z rejestracją potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku.

Działania w ramach projektu  prowadzone są w okresie  04.11.2019 – 30.11.2019 (z możliwym  przedłużeniem do dnia 20.12.2019 r.)

 Organizując w szkole akcję, której głównym zadaniem jest budowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa, Państwa szkoła ma realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie.

Celem projektu DOLNOŚLĄSKA#KOMÓRKOMANIA jest zaangażowanie nauczycieli oraz uczniów szkoły do wspólnych działań, których finałem będzie rejestracja jako potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych, pełnoletnich uczniów szkoły. Nauczyciele biorący udział w akcji zostaną wyposażeni przez realizatorów projektu w materiały edukacyjne wspomagające prowadzenie tematycznych lekcji. Zadaniem uczniów będzie przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu na terenie szkoły. Szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma po przeprowadzonej akcji Certyfikat Szkoły z Życiem, natomiast nauczyciel – Dyplom Pedagoga z Życiem.

Zgłoszenia z pełnymi danymi kontaktowymi szkoły wraz z podaniem nauczyciela koordynującego, należy przesłać na adres e-mailowy: dolnoslaskie@dkms.pl do dnia 22 listopada 2019 r.  Po zarejestrowaniu, zostanie wyznaczony dogodny dzień na przeprowadzenie akcji w Państwa placówce.

W ramach projektu DOLNOŚLĄSKA#KOMÓRKOMANIA w I edycji uczestniczyło 53, a w II edycji 46 dolnośląskich szkół, z których zarejestrowało się blisko 3000 potencjalnych Dawców. Wszystkim zaangażowanym dyrektorom, nauczycielom i uczniom dziękuję za dotychczasowy udział, zachęcam szkoły, które jeszcze nie uczestniczyły w projekcie do udziału w tegorocznej edycji.

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

Idź do góry