10 grudnia 2018

Zaproszenie do udziału w Projekcie „Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty”

Szanowni Państwo,

W imieniu Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach, Dolnośląski Kurator Oświaty informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu:

Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych.

Projekt skierowany jest do pracowników instytucji systemu wspomagania pracy szkoły, tj.:

a) pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;

b) pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych;

c) pracowników bibliotek pedagogicznych;

d) nauczycieli będących doradcami metodycznymi;

e) trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, mających potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną instytucją systemu wspomagania pracy szkoły lub deklarujących nawiązanie takiej współpracy).

Termin zgłoszenia się do udziału w projekcie mija 14 grudnia 2018 r. W przypadku wolnych miejsc po 14 grudnia 2018 r., rekrutacja będzie prowadzona od 15 grudnia 2018 r. w trybie ciągłym, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu, w tym formy wsparcia uczestników projektu oraz regulamin i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronach: http://www.okst.pl/projekty-w-trakcie-realizacji/cele-i-opis-projektu-8.html oraz www.okst.pl  (zakładka: Projekty).

Pytania dotyczące projektu oraz rekrutacji należy kierować na adres akademia.trenera@okst.pl  lub telefonicznie: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki w Katowicach,
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09

 

 

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Idź do góry