29 kwietnia 2022

Zaproszenie do udziału w obchodach Dnia Europy 2022 we Wrocławiu.

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zapraszają na tegoroczne obchody Dnia Europy 2022.

W sobotę 7 maja 2022 roku w godzinach:10:00 – 15:00 na Placu Solnym we Wrocławiu odbędzie się spotkanie upamiętniające wygłoszenie historycznej deklaracji Schumana, którą uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. Organizatorzy z tej okazji przygotowali bogaty program skierowany do każdego uczestnika uroczystości.

Tematyka tegorocznego wydarzenia nawiązuje do priorytetów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jak również do obchodzonego w 2022 r. Europejskiego Roku Młodzieży. Wezmą w nim udział wrocławskie organizacje pozarządowe, w tym, m.in. Partnerzy wydarzenia: Fundacja Ukraina, Stowarzyszenie TRATWA, Stowarzyszenie Kultura Równości  i Fundacja Eko Rozwoju.

Spotkanie to będzie okazją do rozmów z ekspertami oraz do zabawy. Organizatorzy proponują m.in. grę miejską – ODKRYWCY EUROPY, która dzięki prostym zasadom jest zabawą dostępną dla każdego zespołu, który składać się może od 2 do 5 osób. Za sam udział w grze, każdy uczestnik otrzyma pakiet gadżetów, zaś na najlepsze drużyny czekają turystyczne walizki pełne atrakcyjnych nagród.

Drużyny liczące od 2 do 5 osób można zarejestrować  na stronie: www.odkrywcyeuropy.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.