16 maja 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń (Szkoły ćwiczeń)”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń (Szkoły ćwiczeń)” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne będące organami prowadzącymi (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkół dla dzieci i młodzieży, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami są dostępne na stronie: https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/wsparcie-tworzenia-sieci-szkol-cwiczen-szkoly-cwiczen/

Zapytania dotyczące udziału w konkursie należy kierować na adres konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl  lub bezpośrednio do opiekuna konkursu, Pani Małgorzaty Bombińskej pod numerem tel.: 22 34 74 348.

Idź do góry