19 stycznia 2022

Wyniki konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie,

Uprzejmie informuję, że 13 kwietnia 2022 r. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie – organizator konkursu opublikował listę zwycięzców i laureatów Konkursu „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”.

Serdecznie gratulujemy laureatom z województwa dolnośląskiego.

 

Laureaci z województwa dolnośląskiego

 

imię i nazwisko ucznia Nazwa i adres szkoły imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna naukowego
Karolina Koźmińska Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu
Katarzyna Szczepankiewicz
Kornelia Sowa Liceum Ogólnokształcące im Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich Marzanna Tusznio
Tobiasz Żelichowski Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
Alicja Krzyżanowska

 

Etap wojewódzki konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” odbył się w środę 6 kwietnia 2022 r. o godzinie 11:00 w Technikum Nr 12 we Wrocławiu w Zespole Szkół Logistycznych ul. Jana Władysława Dawida 9-11, 50-527 Wrocław. Wzięło w nim udział 30 uczniów.

Wszelkie informacje o konkursie (cele konkursu i jego regulamin) znajdują się na stronie internetowej MEiN oraz organizatorów konkursu pod linkami:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polska-wegry–historia-przyjazni-konkurs-historyczny

https://www.forum-ekonomiczne.pl/polska-wegry-historia-przyjazni/

https://kurier.plus/node/3193

Załączniki:

 1. Regulamin Konkursu Historycznego Polska-Węgry-Historia Przyjaźni
 2. klauzula informacyjna RODO -Polska-Węgry – Historia Przyjaźni.
 3. Formularz zgłoszeniowy.
 4. Wykaz literatury.
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.