19 stycznia 2022

Uwaga! Nowy termin zgłoszeń do udziału w konkursie historycznym „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie,

Uprzejmie informuję, że organizatorzy konkursu wyznaczyli nowy termin zgłoszeń do udziału w konkursie historycznym „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” do dnia 4 lutego 2022 r.

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” jest konkursem adresowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego tematyka obejmuje stosunki polsko-węgierskie w latach 1320-1444.

Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie ufundował bardzo atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursu oraz ich opiekunów naukowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytutu.

Zgłoszenia na konkurs, w raz z wypełnionymi klauzulami RODO uczestników i opiekunów naukowych można przesyłać na adres konkurs.kuratorium@kowroc.pl

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

 1. etap szkolny – 15 marca 2022 r.
 2. etap wojewódzki – 6 kwietnia 2022 r.

Wszelkie informacje o konkursie (cele konkursu i jego regulamin) znajdują się na stronie internetowej MEiN ora Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pod linkami:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polska-wegry–historia-przyjazni-konkurs-historyczny

https://www.forum-ekonomiczne.pl/polska-wegry-historia-przyjazni/

https://kurier.plus/node/3193

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-historycznym-polska-wegry-historia-przyjazni/

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Załączniki:

 1. Regulamin Konkursu Historycznego Polska-Węgry-Historia Przyjaźni
 2. klauzula informacyjna RODO -Polska-Węgry – Historia Przyjaźni.
 3. Formularz zgłoszeniowy.
 4. Wykaz literatury.
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.