20 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w IV Dolnośląskim Konkursie Historycznym „Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie,

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej zaprasza do udziału w IV Dolnośląskim Konkursie Historycznym „Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci”.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli między innymi: Minister Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Biskup Diecezji Świdnickiej, Dolnośląski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej.

Celem konkursu jest między innymi:

 1. Popularyzacja wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej.
 2. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 3. Uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych – niezłomnych bojowników o niepodległość Polski.
 4. Zachęcanie uczniów do czytelnictwa i pogłębiania wiedzy oraz analizy tekstów historycznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7-8szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się pod linkiem https://liceum.bystrzyca.eu/iv-dolnoslaski-konkurs-historyczny-zolnierze-niezlomni-zolnierze/

Harmonogram  konkursu:

 1. Termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie – do 31 stycznia 2023 r.
 2. Udostepnienie pytań konkursowych szkołom przez organizatora – do 3 lutego 2023 r.
 3. I etap konkursu organizowany w szkołach w celu wyłonienia szkolnej reprezentacji w terminie do 10 lutego.
 4. Do 15 lutego 2023 r. – przekazanie organizatorowi wyników etapu szkolnego.
 5. II etap konkursu: finał – 3 marca 2023 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

Kontakt z organizatorem konkursu r.marek@zso.bystrzyca.eu

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Złącznik:

 1. Regulamin 2023 (PDF, 157 KB)
 2. formularz zgłoszeniowy 2022-23 (DOCX, 15KB)
 3. klauzula informacyjna RODO (PDF, 131KB)
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.