14 października 2016

Zaproszenie do uczestnictwa w pracach ogólnopolskiego projektu: Po-po-jutrze.

Zaproszenie do uczestnictwa w pracach ogólnopolskiego projektu:  Po-po-jutrze. Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych. W ramach projektu poszukiwane będą  innowacyjne metody nauczania w kształceniu ustawicznym.

Więcej informacji:

http://popojutrze.pl/

 

Magdalena Strzelewicz – konsultant ds. projektów

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46,  61-612 Poznań

Telefon: + 48 61 6226 926
e-mail: magdalena.strzelewicz@ppnt.poznan.pl
www.ppnt.poznan.pl

www.inqbator.pl

Idź do góry