19 maja 2023

Zaproszenie do uczestnictwa w Gali Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022

Szanowni Państwo,

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej serdecznie zaprasza profilaktyków, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, samorządowców, rodziców i wszystkich, którym zależy na ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, na ogólnopolską Galę Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022.

Gala odbędzie się w trybie online w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 10:00.

W trakcie Gali poznamy laureata tegorocznej nagrody.

Transmisję będzie można śledzić na kanale YouTube Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).

Profilaktyka zachowań ryzykownych oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży to zadanie o ogromnej wadze i odpowiedzialności społecznej.

Jak pokazują wyniki najnowszych badań IPZIN (publikacja najnowszego raportu już za tydzień!), pogorszenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, do którego doszło w okresie pandemii, wciąż się utrzymuje. Co więcej, od ponad roku mamy do czynienia z konsekwencjami agresji Rosji na naszych południowo-wschodnich sąsiadów.

Stworzyło to nowe, trudne wyzwania dla wszystkich osób, które prowadzą działania profilaktyczne, wychowawcze i związane ze wsparciem psychicznym.

Po 24 lutego 2022 z dnia na dzień pojawiła się pilna potrzeba rozszerzenia dotychczasowych inicjatyw o pomoc dzieciom i młodzieży z Ukrainy – zarówno tym zamieszkującym aktualnie na terenie Polski, jaki i tym, którzy nadal żyją w ojczyźnie ogarniętej wojną.

Wobec aktualnych wyzwań jeszcze większej wagi nabiera praca ludzi, którzy profilaktykę uczynili swoją życiową misją.

Mija już trzeci rok realizacji inicjatywy ogólnopolskiej nagrody dla Profilaktyka Roku.

Nagroda ma na celu docenienie pracy osób zaangażowanych w profilaktykę zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W ramach obecnej, trzeciej edycji nagrody, chcemy szczególnie docenić ludzi, którzy aktywnie i twórczo zaangażowali się w działania na rzecz wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich integracji w Polsce. Przyznając nagrodę chcemy przyczynić się do podniesienia rangi zawodu profilaktyka oraz podwyższenia statusu działań profilaktyczno-wychowawczych w systemie edukacji i w całym społeczeństwie.

Link do transmisji: https://youtube.com/live/Hkw1vl8v608?feature=share

W ocenie kandydatów brane są pod uwagę zarówno osiągnięcia w danym roku, jak również całokształt działalności profilaktycznej.

Ponadto kandydaci muszą spełnić szereg kryteriów o charakterze profesjonalnym i osobowym. Z ogromną radością możemy potwierdzić, że w tym roku napłynęła do nas rekordowa liczba zgłoszeń z całej Polski, a wybór laureata jeszcze nigdy nie był tak trudny. O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki.

Na decyzje kapituły nie mają wpływu żadne instytucje ani osoby.

Środki na nagrodę finansową (10 000 zł netto dla laureata) po raz kolejny udało się zebrać od indywidualnych, anonimowych darczyńców.

Kapituła wybrała laureata spośród kandydatów zgłoszonych w formularzu internetowym, do którego adres był podawany do wiadomości poprzez media internetowe Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, a także dzięki uprzejmości MEiN, ORE, Kuratoriów Oświaty, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.

Wszelkie informacje o nagrodzie „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022, a także o regulaminie i składzie Kapituły można znaleźć na stronie www.ipzin.org

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.