8 lutego 2018

Zapotrzebowanie na wydrukowane adaptacje podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

ORE

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

Ponadgimnazjalnych,

Ponadpodstawowych,

Specjalnych Przysposabiających do Pracy

 

Informuję, że z dniem 21 lutego 2018 r. upływa termin składania zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczących się w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, specjalnych przysposabiających do pracy. Szczegółowa informacja wraz załącznikami niezbędnymi do złożenia zamówienia znajduje się na stronie www.ore.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Sylwia Herod i Pani Joanna Różańska tel. 22 570 83 03  z Zespołu ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych ORE

 

Pismo do dyrektorów

 

 Z poważaniem

Małgorzata Sandecka

Dyrektor

Wydziału Kształcenia

Podstawowego i Specjalnego

Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu

Idź do góry