6 lutego 2019

Zapotrzebowanie na podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół Branżowych I stopnia, Liceów Ogólnokształcących, Techników oraz Trzyletnich Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy dla absolwentów gimnazjów.

Uprzejmie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych.

Na rok szkolny 2019/2020 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

         I – III branżowych szkół  I  stopnia dla absolwentów gimnazjum,

         I – III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum,

         I – IV techników dla absolwentów gimnazjum,

         I – III  trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

 

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać zapotrzebowanie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

 

Na stronie

https://www.ore.edu.pl/2019/02/zapotrzebowanie-na-druk-podrecznikow-dla-uczniow-niewidomych-i-slabowidzacych-rok-szkolny-2018-2019/

zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

                                                                                                                                   

 

Mariola Kolan                                                                                                                                                                      z-ca dyrektora

Wydziału Kształcenia Podstawowego i Specjalnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

Idź do góry