28 czerwca 2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 z udziałem Sekretarz Stanu w MEiN i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEiN i Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wzięli udział w uroczystości zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich, powiat lwówecki.

Pani wiceminister i Dolnośląski Kurator Oświaty wręczyli świadectwa i nagrody uczniom, którzy uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

Po zakończeniu uroczystości Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEiN i Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczyli w konferencji prasowej.

Fotorelacja:

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychZakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychZakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychZakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychZakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychZakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychZakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Idź do góry