19 czerwca 2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Roman  Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 73 im. Władysława Andersa we Wrocławiu. Wśród zaproszonych gości byli rodzice uczniów oraz przyjaciele szkoły.

Dolnośląski Kurator Oświaty w swym przemówieniu podziękował nauczycielom i rodzicom za codzienny trud w kształtowaniu charakterów i postaw młodych ludzi. Skierował pełne serdeczności słowa do wszystkich uczniów gratulując osiągniętych sukcesów w kończącym się roku szkolnym. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzył wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Katarzyna Osieleniec-Moszczyńska dyrektor szkoły wręczyła uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, świadectwa i nagrody książkowe.

Po uroczystym wręczeniu świadectw i nagród uczniowie z rozeszli się do klas na ostatnie przed wakacjami spotkania z wychowawcami.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychZakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychZakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychZakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychZakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Idź do góry