5 kwietnia 2019

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju.

Uczniowie Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki – 53 uczniów w trzech grupach  wraz z opiekunami – odbyło w okresie 2017 – 2018, czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w znanych i cenionych obiektach hotelarskich,  gastronomicznych i turystycznych Irlandii. Praktyki zawodowe zrealizowane zostały w ramach projektu  “Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy” sfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Podstawowe cele projektu to kształtowanie wśród uczniów kompetencji kluczowych i merytorycznych a w szczególności przygotowanie do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki europejskiej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych sprzyjających mobilności zawodowej oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w zakresie skutecznego porozumiewania się na płaszczyźnie zawodowej i codziennej. Udział i pozytywne zaliczenie przez uczniów praktyki zawodowej potwierdzony został przez Europass – zestaw pięciu dokumentów prezentujących nabyte umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.

Więcej informacji: 

https://doba.pl/dkl/artykul/uroczysta-gala-zakonczenia-projektu-erasmus-w-polanicy-zdroju-foto-wideo-/19084/0

Idź do góry