23 maja 2023

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

Szanowni Państwo,

Gala podsumowująca etap ponadwojewódzki konkursu odbyła się 18 maja w Arsenale we Wrocławiu. Podczas Gali laureaci i finaliści oraz ich opiekunowie uczestniczyli w uroczystym wręczeniu dyplomów oraz podziękowań. a także zwiedzili wystawy w Muzeum Militariów. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu reprezentowali: Pan Janusz Wrzal – Dolnośląski Kurator Oświaty, Pani Mariola Kolan – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego oraz Pan Paweł Nowak – Wojewódzki Koordynator Konkursu.

Zawody laureatów i Gala Finałowa odbędą się w Warszawie w dniach 12-14 czerwca 2023 r. Uczestniczyć w niej będą dolnośląscy laureaci: Maciej Kocjan ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie, Krzysztof Jackowiak ze Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu oraz Wojciech Ławniczak ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy.

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczniom z Dolnego Śląska i gratulujemy finalistom i laureatom konkursu.

www.losyzolnierza.pl

gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.