1 kwietnia 2021

XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”

Szanowni

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie

Informuję, że III etap wojewódzki, XXVI edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” zostanie przeprowadzony dnia 14 kwietnia 2021 r. o godz. 1100 w macierzystych szkołach uczestników Konkursu.

Decyzją Komitetu Organizacyjnego Konkursu etap wojewódzki Konkursu zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dla etapu szkolnego oraz zgodnie z postanowieniami Komitetu Organizacyjnego Konkursu zamieszczonymi na stronie internetowej www.losyzolnierza.pl w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczestnika oraz przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń epidemicznych spowodowanych przez COVID-19.

Nie przewiduje się pisania prac zdalnie oraz nie przeprowadza się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do etapu wojewódzkiego.

Test oraz karta kodowa dla uczestnika Konkursu zostaną udostępnione dyrektorom szkół na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu – www.losyzolnierza.pl dnia 14 kwietnia 2021 o godz. 930, po zalogowaniu się. Obowiązują loginy i hasła przesłane szkołom do etapu szkolnego.

Wypełnione testy uczestników III etapu wojewódzkiego wraz z kartą kodową należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu Konkursu do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław z dopiskiem – Konkurs „Losy żołnierza …” etap wojewódzki.

Informacja dotycząca IV etapu centralnego XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora Konkursu – www.losyzolnierza.pl oraz stronie internetowej Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty – www.kuratorium.wroclaw.pl.

Idź do góry