28 stycznia 2021

XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie

 

Informuję, że II etap XXVI edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” zostanie przeprowadzony dnia 18 lutego 2021 r. o godz. 1100 w macierzystych szkołach uczestników etapu rejonowego Konkursu.

Decyzją Komitetu Organizacyjnego Konkursu etap rejonowy Konkursu zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dla etapu szkolnego oraz zgodnie z postanowieniach zawartymi w Komunikacie Komitetu Organizacyjnego Konkursu (w załączeniu) w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczestnika oraz przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń epidemicznych spowodowanych przez COVID-19.

Test na etap rejonowy i karta kodowa danego uczestnika Konkursu zostaną udostępnione dyrektorom szkół po zalogowaniu się na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu – www.losyzolnierza.pl dnia 18 lutego 2021 o godz. 900.  Obowiązują loginy i hasła przesłane szkołom do etapu szkolnego.

Wypełnione testy uczestników II etapu rejonowego wraz z kartą kodową należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu Konkursu do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław z dopiskiem – Konkurs „Losy żołnierza …” etap rejonowy.

Informuje również, że III etap XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” planowany na dzień 4 marca 2021 r. został przeniesiony. Data przeprowadzenia etapu wojewódzkiego ww. Konkursu zostanie ogłoszona w późniejszym terminie na stronie internetowej Organizatora Konkursu – www.losyzolnierza.pl oraz stronie internetowej Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty – www.kuratorium.wroclaw.pl.

 

Komunikat – ETAP REJONOWY

Idź do góry