20 lutego 2019

XXIII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2019”

Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” przy SM „Złote Łany” w Bielsku Białej zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2019” organizowanym przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej oraz Sponsorów.

Celem Przeglądu jest:
– przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
– doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich  poprzez udział  w  warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów,
– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
– promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu  i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
– zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
– wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości  i ośrodków wojewódzkich,
– wyrabianie umiejętności dyskutowania na żywo poprzez udział w panelu dyskusyjnym.

 

Szczegółowych informacji udziela organizator (p. Irena Edelman) pod numerem 033 499 08 13 (lub 33) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: lipa@sm-zlotelany.pl.

 

Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie http://sckbest.pl/konkursy/proteus/regulamin

Idź do góry