14 kwietnia 2021

XX edycja Stypendiów Pomostowych na I rok studiów

XX edycja Stypendiów Pomostowych. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi informuje
o inauguracji programu stypendialnego. Tytułowy pomost to stypendium na I rok studiów. Jego rolą jest wspieranie  młodych ludzi oraz zachęcenie ich do kontynuowania nauki na studiach. O stypendium może się ubiegać każdy maturzysta kończący szkołę ponadpodstawową w 2021 r., który spełni określone regulaminem warunki, m.in. osiągnie dobre wyniki na egzaminie maturalnym, rozpocznie studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych,  mieszka w małej miejscowości oraz pochodzi z rodziny,
w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej regulaminem stypendium.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych. W roku akademickim 2021/2022 blisko 1000 studentów otrzyma stypendia, w tym ponad 500 otrzyma je na I rok studiów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/

Idź do góry