15 lutego 2019

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Celem konkursu, odbywającego się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Starosty Lipnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży. W konkursie może wziąć udział każdy piszący niebędący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów. Zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach, należy przesłać do 23 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji na stronie: www.biblioteka.skepe.pl

Idź do góry