28 stycznia 2020

XVII Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie

kresy

W dniu 25 stycznia br. w Sycowie odbył się XVII Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie. Organizatorami wydarzenia są Burmistrz Miasta i Gminy Syców Dariusz Maniak oraz Konsul Generalny RP w Irkucku Krzysztof Świderek. Gromadzi ono każdego roku przedstawicieli środowisk polonijnych z Ukrainy, Białorusi i z Syberii. Zaproszeni zostali m.in. minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta RP, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, przedstawiciele Kościoła Katolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego, burmistrzowie i wójtowie gmin w powiecie oleśnickim i milickim. Obecne były redaktor Grażyna Orłowska-Sondej i Beata Pawłowicz, która przez 10 lat pełniła funkcję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Panie organizują akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która w tym roku ma już swoją XI edycję.

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, podczas uroczystości, odczytał okolicznościowy list od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego i  ogłosił oficjalnie inaugurację kolejnej edycji corocznej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W imieniu edukacyjnej społeczności Dolnego Śląska Dolnośląski Kurator Oświaty pogratulował realizacji tego przedsięwzięcia i zadeklarował wszelką pomoc dla Polaków na Wschodzie.

Występy artystów uświetniły wydarzenie. W trakcie imprezy gromadzone były środki na pomoc dla Polaków na Kresach.

kresy kresykresykresykresy

Idź do góry