6 marca 2017

“XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki Osieckiej Bardzo Wielka Woda”

bardzo wielka woda

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół dolnośląskich!

Uprzejmie informujemy, że Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu jest organizatorem
“XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej Bardzo Wieka Woda”.
Celem imprezy jest popularyzowanie piosenek wybitnej polskiej poetki Agnieszki Osieckiej oraz stwarzanie okazji dla zaprezentowania swoich talentów i wokalnych umiejętności przez artystycznie uzdolnioną młodzież.  Honorowy patronat nad imprezą sprawuje Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz.
Finałowa Gala odbędzie się 7 kwietnia o godz. 19.00  w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Wrocław-Zachód przy ul. Chociebuskiej 4-6
we Wrocławiu.

Zapraszamy do udziału!

W załączeniu: zaproszenieregulamin,zgłoszenie.

Idź do góry