29 kwietnia 2021

XV Ogólnopolski Konkurs Historyczny na ,,Apel Poległych”

Organizator konkursu, Stowarzyszenie Dzieci Serc zaprasza do udziału w XV ogólnopolskim konkursie historycznym na ,,Apel Poległych”. Temat tegorocznej edycji : ,,Apel Poległych ku czci Dzieci i Młodocianych skrzywdzonych lub zamordowanych przez okupantów niemieckich i rosyjskich”.

Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prace należy nadsyłać do 31 maja  2021 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Dzieci Serc ul. Abramska 2, 34-381 Radziechowy z dopiskiem ,,Apel Poległych” konkurs.

Regulamin-konkursu-2021

Historia.-zaduszek-doc

Idź do góry