29 kwietnia 2021

XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój pamiętnik” pod hasłem Kopiuj Mistrza!

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat do wykonania kopii lub własnej interpretacji dzieła Ludomira Sleńdzińskiego.
W ramach promocji Konkursu Galeria proponuje grupom bezpłatne spotkania online przybliżające sylwetkę i twórczość artysty oraz zachęcające do udziału w Konkursie.

 

Idź do góry