18 stycznia 2019

XV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży ” Uczę się bezpiecznie żyć”

XV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży ” Uczę się bezpiecznie żyć”

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Konwent Euroregionu Nysa we współpracy z wieloma instytucjami zaprasza uczniów dolnośląskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w XV Konkursie dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”

Celem konkursu jest:

– upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie ich właściwych postaw wobec zagrożeń w życiu codziennym i sytuacji nadzwyczajnych,

– kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości środowiskowej w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem, założeniami programowymi i formularzem zgłoszenia do konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: http://www.euroregion-nysa.eu

Idź do góry