10 grudnia 2019

XV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży ” Uczę się bezpiecznie żyć”

Informujemy, że Stowarzyszenie Euroregion Nysa we współpracy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz wieloma instytucjami zaprasza uczniów dolnośląskich przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w XVI edycji Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser – Dudy

Celem konkursu jest:

– upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie ich właściwych postaw wobec zagrożeń w życiu codziennym i sytuacji nadzwyczajnych,

– kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości środowiskowej w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem, założeniami programowymi
i formularzem zgłoszenia do konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: http://www.euroregion-nysa.eu

Idź do góry