17 grudnia 2020

XIX Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny on-line „Ludzie i komputery”

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zaprasza do udziału  w XIX Ogólnopolskim Górowskim Konkursie Informatycznym adresowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Temat konkursu:  „Ludzie i komputery” pod hasłem „Stop cyberprzemocy”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy informatycznej, rozwijanie zainteresowań związanych z informatyką, kształcenie umiejętności posługiwania się Internetem.

regulamin konkursu

Link do strony internetowej organizatora: https://www.pcdn.edu.pl

Idź do góry