17 stycznia 2018

XIV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży ” Uczę się bezpiecznie żyć”

Szanowni Państwo,
informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Konwent Euroregionu Nysa we współpracy
z wieloma instytucjami zaprasza uczniów dolnośląskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
do udziału w XIV Konkursie dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”o tytuł Mistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego ,o puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele:
– kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości środowiskowej na bazie świadomości kultury bezpieczeństwa ekologicznego,
– podnoszenie poziomu świadomości kultury bezpieczeństwa ekologicznego podmiotów fizycznych
i prawnych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W załączeniu:

Założenia 2018

Regulamin GŁÓWNY DOLNOŚLĄSKI rok 2018

Formularz zgłoszeniowy 2018

Idź do góry