19 września 2019

XIV Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej – eliminacje wojewódzkie

Szanowni Państwo

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół i placówek z Dolnego Śląska do udziału w XIV Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej pn. „Korzenie Niepodległej” organizowanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Młodzieżowymi Domami Kultury województwa dolnośląskiego.

Celem Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej jest:

  1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
  2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z przypadającą na rok 2020, 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Ponadto trwającymi obchodami setnej Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Rocznic Powstania Wielkopolskiego
    i Powstań Śląskich, które toczyły się na przełomie lat 1918–1921.
  3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację artystyczną młodzieży.
  4. Popularyzowanie i wspieranie muzycznych talentów dolnośląskich uczniów.

Uwaga! Zmiana regulaminu XIV Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

 Informacja o zasadach organizacji XIV Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w roku szkolnym 2019/20 znajduje się pod adresem www.kuratorium.wroclaw.pl w zakładce: „Szkoły i placówki” /„Konkursy, zawody, olimpiady”.

Kontakt:
st. wizytator Barbara Niziołek

tel. 71 340 69 29
adres e-mail: b.niziolek@kuratorium.wroclaw.pl

 

Załączniki:

regulamin XIV Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

karta zgłoszenia,

oświadczenie,

wzór protokołu.

Idź do góry