19 października 2017

XIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Informujemy, że Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest organizatorem
XIII Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem: „ Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Jej organizacja ma służyć następującym celom:
– kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych,
– doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce,
w przedsiębiorstwach oraz w sferze życia prywatnego mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze,
– rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole,
– tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej,
– lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą integracja
i globalizacja życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny,
– zachęcanie młodzieży do studiowania na uczelniach ekonomicznych.

Wszelkie informacje oraz materiały promocyjne są dostępne na stronie internetowej: www.olipiada.edu.pl

W załączeniu Regulamin_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_2017 plakat_olimpiada_13_1

Idź do góry