8 lutego 2024

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

 

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

 

Należy dokonać elektronicznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie na stronie: https://www.konkurswykleci.pl/zgloszenia/ z 2 załącznikami:

(Wzory oświadczeń są w załączeniu do niniejszego Regulaminu.)

Prace uczniów należy przesyłać do dnia 31 marca 2024 r. – w miesiącu obchodzenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyniki zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2024 r.

To już XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, który jest kierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to największy pod względem ilości uczestników i najdłużej organizowany konkurs o tej tematyce. W zeszłym roku z całego kraju nadesłano 1620 prac uczniów. Dzięki uczestnictwu w konkursie uczniowie szlifują swoje talenty artystyczne, poznają historię najnowszą Polski oraz uczą się samodzielnie pracować ze źródłami historycznymi.

Uroczyste zgrupowanie laureatów XIII edycji Konkursu planowane jest na 24 czerwca 2024 r. w Lublinie i będzie połączone z odwiedzeniem miejsc pamięci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym po zakończeniu II wojny światowej.

 

Patronat Honorowy:

 • Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet Honorowy:

 • Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Karol Nawrocki
 • Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka
 • Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
 • Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk
 • Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk
 • Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa
 • Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flaszer
 • Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak
 • Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek
 • Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch
 • Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka
 • Pomorski Kurator Oświaty – Małgorzata Bielang
 • Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik
 • Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki
 • Wielkopolski Kurator Oświaty – Robert Gaweł
 • Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Magdalena Zarębska-Kulesza
 • Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk
 • Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Patronat medialny:

 • TVP3 Lublin
 • Polskie Radio Lublin
 • Gość Niedzielny
 • Miesięcznik „Polska Zbrojna. Historia”
 • Portal wMeritum.pl
 • Głos Lubelski

 

W załączeniu przesyłamy:

 

Wszelkie informacje o XIII edycji Konkursu można znaleźć na portalu Konkursu:

https://www.konkurswykleci.pl/kategoria/xiii-edycja-konkursu/

oraz na stronie organizatora: https://www.fkw.edu.pl/xiii-ogolnopolski-konkurs-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni-2024-r/

 

Z wyrazami szacunku

Patrycja Rowińska

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin

https://www.fkw.edu.pl/

NIP: 712-327-57-55

REGON: 061508107

KRS: 0000446435

tel.: 691-018-871

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.