19 grudnia 2017

XI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.

XI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. W eliminacjach międzyszkolnych przeprowadzonych 14 grudnia 2017 r. w Wałbrzychu i Wrocławiu wzięło udział 30 uczestników z 12 szkół, umiejscowionych w 8 powiatach województwa dolnośląskiego. Do zawodów okręgowych olimpiady (etap III) zakwalifikowało się 13 uczniów, którzy uzyskali wymagane regulaminem co najmniej 60% punktów. Informacje dotyczące indywidualnych wyników zostały przesłane pocztą elektroniczną na adresy nauczycieli-opiekunów. Etap okręgowy odbędzie się 8 marca 2018 r. we Wrocławiu. Więcej informacji można uzyskać u p. Justyny Madejskiej – st. wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu j.madejska@kuratorium.wroclaw.pl lub u organizatora olimpiady http://olimpiadalosyzolnierza.pl/pl/kontakt

 

 

logo

Idź do góry