27 stycznia 2020

XI edycja ogólnopolskiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…Jan Paweł II

Informujemy, że Śląski Kurator Oświaty organizuje IX edycję ogólnopolskiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…Jan Paweł II.

Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkoli oraz uczniów wszystkich typów szkół dla dzieci i młodzieży.  Motywem przewodnim Konkursu jest hasło: „Region – Ludzie – Historia”. Jego celem jest przede wszystkim:

  1. Rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu przy równoczesnej otwartości na wartość kultury mieszkańców innych regionów Polski oraz narodów europejskich.
  2. Pogłębianie więzi z regionem jego młodych mieszkańców.
  3. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń.
  4. Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów oraz promocja szkół i nauczycieli realizujących edukację regionalną.
  5. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki regionalnej.

 

Zgłoszenia szkoły/przedszkola spoza województwa śląskiego dokonuje dyrektor, przesyłając formularz zgłoszeniowy zawierający dane szkoły oraz deklarację spełnienia kryteriów w poszczególnych obszarach zgodnie z tabelą zamieszczona w punkcie III. A. 4. regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r.

 

Informacje o Konkursie wraz z regulaminem znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl,  w zakładce Aktualności.

Idź do góry