1 lutego 2019

X Konkurs Przyrodniczy SuperSowa

Szanowni Państwo, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju  we Wrocławiu organizuje X Konkurs Przyrodniczy SuperSowa, nad którym patronat objął Dolnośląski Kurator Oświaty.

Opiekę merytoryczną nad Konkursem pełni Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresatem przedsięwzięcia są uczniowie klas  szóstych szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego.

Celem Konkursu jest rozbudzenie i rozwój zainteresowań przyrodniczych uczniów szkół podstawowych oraz poszerzenie ich kompetencji przedmiotowych, z uwzględnieniem umiejętności prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywania eksperymentów, doświadczeń i interpretowania ich wyników. Tegoroczne hasło konkursowe to: „Powietrze – jestem, ale mnie nie ma”.

Szczegółowe informacje o Konkursie, tj.: regulamin, formularz zgłoszenia i inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.sp84.wroclaw.pl
w zakładce:  X Przyrodniczy Konkurs SuperSowa.

Idź do góry