28 lutego 2019

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” – etap wojewódzki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zakończył się etap szkolny X edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy
o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”.

Wykaz uczniów województwa dolnośląskiego, którzy zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zawiera załącznik nr 1.

Etap wojewódzki konkursu dla uczniów szkół z terenu województwa dolnośląskiego odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. (środa) w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1 pok. 2233.

Zał. 1 Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” w województwie dolnośląskim w roku 2018/2019
Koordynator konkursu

Wizytator Adam Marcinkowski

Idź do góry