20 kwietnia 2022

X Challenge Międzynarodowe Zawody Robotów – Rzeszów 25-26 listopada 2022 r.

X Challenge Międzynarodowe Zawody Robotów – Rzeszów 25-26 listopada 2022 r.

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Rzeszowska Grupa IT, RoboLAB Local STEM Incubator oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki zapraszają na zawody robotów X Challenge, które odbędą się w Rzeszowie od 25 do 26 listopada 2022 r. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Politechnika Rzeszowska. X Challenge rozpoczną się zawodami Task Hunters przeznaczonymi dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tegoroczną tematyką Task Hunters jest energia elektryczna. Podczas konkurencji uczestnicy będą projektować, konstruować i programować robota wytworzonego dowolnymi technikami, od konstrukcji wykonanych z drewna, druku 3D, aż po frezowanie w metalu na obrabiarkach CNC. Do wygrania są nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 tys. złotych oraz staże w firmach przemysłowych. Dzień drugi to zawody w konkurencjach otwartych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych: Smash Botsch (walka zdalnie sterowanych robotów na specjalnie przygotowanej arenie) i ROBO~motion (6 konkurencji: Freestyle, Line Follower, Micromouse, Cebula House, Sumo, LEGO Tug of War).

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów znajdują się na stronach: https://xchallenge.pl/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.