27 września 2021

Wznowiono i przedłużono nabór wniosków do Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół,

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że w poniedziałek, 27 września br. wznawia i przedłuża nabór wniosków do Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Przyjmowanie wniosków prowadzone jest w trybie ciągłym do wyczerpania dodatkowych środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. Kwalifikowalność kosztów zadania rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy pomiędzy wnioskodawcą a ministrem.

Ponadto uprzejmie informujemy, że wnioskodawcy, którzy otrzymali już pozytywną decyzję w zakresie dofinansowania wycieczek (informacja w BIP pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-wnioskow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-przedsiewziecia-poznaj-polske) zobowiązani są przesłać do MEiN umowę lub porozumienie – w terminie do 30 dni od dnia przekazania w BIP informacji o środkach przyznanych w ramach przedsięwzięcia.

Na dofinansowanie wycieczek w ramach wznowionego naboru przeznaczono 9,85 mln zł. Łącznie na ww. program w 2021 roku zostanie wydatkowana kwota blisko 25 mln zł.

Komunikat o ustanowieniu przedsięwzięcia oraz inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske oraz w komunikatach w BIP https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikaty .

 

 

 

 

Adres do korespondencji:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Departament Programów Naukowych i Inwestycji

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

 

W kwestii dodatkowych pytań uprzejmie proszę o kontakt mailowy

poznajpolske@mein.gov.pl lub telefoniczny +48 22 50 17 862.

Idź do góry