3 marca 2023

Wyniki etapu okręgowego XVI Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej 1887-1922.”

logo

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w dniu 2 marca 2023 r. w siedzibie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się zawody okręgowe edycji XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego im. mjr. Marka Gajewskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej 1887-1922.”

Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 16 uczniów.

W zawodach uczestniczyło 15 uczniów.

Do części I – pisemnej etapu finałowego zakwalifikowało się 10 uczniów.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

lp
kod uczestnika
nazwa szkoły
cz. pisemna max 280
kwalifikacja  od 60%
cz. ustna max 120
kwalifikacja  od 60%
suma pkt z cz. pisemnej i cz. ustnej
miejsce
zakwalifikowani do cz. I etapu finałowego
1
9L
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
161
57%
75
62%
236
12
2
3L
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie lo2biuro@wp.pl
nb
nb
nb
nb
nb
nb
3
2L
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie
207
73%
75
62%
282
7
x
4
12L
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie
198
70%
85
70%
283
6
X
5
1L
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
195
69%
80
66%
275
8
X
6
7L
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
155
55%
60
50%
215
13
7
12Wr
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
188
67%
90
75%
278
9
X
8
18Wr
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
183
65%
110
91%
293
5
X
9
4Wr
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
190
67%
110
91%
300
3
X
10
1Wr
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
210
75%
105
87%
315
2
X
11
17Wr
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
240
85%
120
100%
360
1
X
12
20Wr
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu
206
73%
90
75%
296
ex 4
X
13
5Wr
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu
206
73%
90
75%
296
ex 4
X
14
19Wr
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu
172
61%
70
58%
242
11
15
8Wr
Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
174
62%
nb
nb
174
rezygnacja po cz. pisemnej
16
11Wr
Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
155
55%
100
83%
255
10

Część I – pisemna etapu finałowego odbędzie się w czwartek 16 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław w sali nr 1224 (I piętro, obok sali sesyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Uczestniczy piszą wypracowanie na jeden z wybranych tematów. Czas trwania  tej części zawodów to 180 mamut.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.