10 października 2017

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w województwie dolnośląskim.

images

Szanowni Państwo,

organizatorzy konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych przeprowadzanych w szkołach na terenie województwa dolnośląskiego.

 

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 i koniecznością podania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, do publicznej wiadomości wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w województwie dolnośląskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, proszę o przesyłanie na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, informacji o organizowanych przez Państwa instytucję zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym wraz z aktualnym regulaminem konkursu.

Dbając o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny konkursów, które zostaną umieszczone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, informujemy, że zgłaszane do ww. wykazu konkursy organizowane przez Państwa instytucje powinny mieć w regulaminie określone następujące kwestie:

  1. Instytucja organizująca zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe spoza obszaru swojej działalności, powinna współpracować z innymi instytucjami lub osobami, uznawanymi za ekspertów w tych dziedzinach w przypadku konkursów
  2. Regulamin powinien jasno definiować laureata i finalistę konkursu.
  3. W przypadku zawodów wiedzy, konkurs o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim powinien składać się przynajmniej z trzech etapów (np. etap szkolny, powiatowy, wojewódzki), a jego zakres merytoryczny powinien być zgodny z podstawą programową lub wykraczający poza nią.

 

 

 

 

 

Idź do góry