24 kwietnia 2018

Wykaz konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym – opublikowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykaz znajduje się pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2018/konkursy/20180221_WYKAZ_wg_specjalnosci.pdf

Idź do góry