23 marca 2020

Wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie Nagrody Kuratora Oświaty

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Dolnośląski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Kuratora Oświaty został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2020r.
Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym na adres kuratorium.
Liczy się data stempla pocztowego.

Idź do góry